Praktijk voor Psychotherapie

Inge Van Erum 

 • Klinisch Orthopedagoog (UGent): visumnr 295282
 • Cliënt- en ontwikkelingsgericht psychotherapeut
 • lid van EMDR Belgium 
 • certificaat basiscursus Schematherapie
 • RIZIV-nr. 7-00635-93-000
 • Vorige werkervaring: Buitengewoon secundair onderwijs (type 3), Hogeschool Gent, Universiteit Gent, Volwassenonderwijs en freelance vormingswerk

Anne Carpentier 

 • Klinisch Orthopedagoog (UGent): visumnr: 315551
 • Master in de Pedagogische Wetenschappen (orthopedagogiek) (UGent)
 • Vorige werkervaringBuitengewoon lager onderwijs (type 2, type 9, type BA)
 • Huidige werkervaring: Kinderpsychiatrie UZ Brussel 
 • Aanwezig in de praktijk op woensdag en zaterdagvoormiddag


Inge Van Erum
Al op jonge leeftijd wist ik dat ik met mensen wilde werken. Daarom koos ik in 1998 voor een masteropleiding Pedagogische Wetenschappen (Orthopedagogiek). 

Ik startte mijn loopbaan in het buitengewoon onderwijs bij jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Al snel voelde ik de nood om me bij te scholen, omwille van de diversiteit aan problematieken en hulpvragen. 

Daarom volgde ik een driejarige opleiding cliënt- en ontwikkelingsgerichte psychotherapie. Tegelijk groeide het verlangen om me als zelfstandige verder te verdiepen in verschillende therapeutische stromingen en methodieken.  

Naast mijn werk als therapeut hou ik me in mijn vrije tijd bezig met muziek en theater.

Opnieuw in natuurlijke ontwikkeling
Mijn werkwijze is cliëntgericht georiënteerd. De cliëntgerichte psychotherapeut vertrouwt op de groeimogelijkheden van de cliënt.

Ik vertrek vanuit het idee dat de mens meestal zelf in staat is om zijn problemen aan te pakken en te groeien. 

Soms stagneert dat proces en komt het zelfs tot stilstand. Als therapeut zoek ik samen met de cliënt naar mogelijkheden om opnieuw in zijn natuurlijke ontwikkeling te komen.
Je kunt het zo zien: de cliënt staat samen met de therapeut voor een bos. De cliënt kan zien maar de therapeut is blind. De blinde therapeut kent weliswaar de basisstructuur van het bos, maar hij heeft de ogen van de cliënt nodig om samen door het bos te wandelen.  

De cliënt heeft tijdens zijn of haar leven een aantal stormen doorstaan. Daardoor versperren omgevallen bomen bepaalde hoofdwegen. Tijdens de therapie probeert de cliënt te vertellen wat hij of zij ziet. Zo vinden we samen een alternatieve route die de cliënt weer op de hoofdweg brengt bij het doorkruisen van het bos.  

Een goede therapeutische relatie met veel wisselwerking is daarbij belangrijk. 

Andere activiteiten
Naast mijn werk in m'n privépraktijk heb ik enkele jaren gewerkt als praktijkassistent en onderzoeksmedewerker aan de Universiteit van Gent. In het verleden heb ik ook een tiental jaren lesgegeven aan de Hogent, aan de opleiding Professionele Bachelor in de Orthopedagogie.  Ook bijscholing in nieuwe inzichten vind ik erg belangrijk in mijn job.

Ik hou van afwisseling en op deze manier geef ik theorie en praktijk blijvend vorm. Dankzij het contact met collega's en recente wetenschappelijke inzichten kan ik mijn cliënten zo goed mogelijk ondersteunen.

Anne Carpentier 

Mijn naam is Anne, klinisch orthopedagoog van opleiding en heel gedreven om te werken met kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. 

In 2013 startte ik de opleiding Orthopedagogie aan Hogeschool Gent. Doorheen deze 3 jaar deed ik voornamelijk ervaring op in de Bijzondere Jeugdzorg binnen residentiële voorzieningen voor kinderen met een gedrags- en emotionele problematiek. Na deze opleiding was mijn interesse alleen nog maar gegroeid en voelde ik de nood om verder bij te scholen en me meer te verdiepen in theoretische concepten om zo een mooi evenwicht te bekomen tussen praktijk en theorie. Nog eens 3 jaar later studeerde ik af aan de master Pedagogische Wetenschappen, met als afstudeerrichting Orthopedagogiek. Momenteel ben ik bezig aan opleiding in de cognitieve gedragstherapie. 

Samen tijd nemen voor diverse hulpvragen

Tijdens mijn eerste job werkte ik als orthopedagoog in het buitengewoon lager onderwijs. Van hieruit merkte ik op hoe divers de hulpvragen van kinderen, jongeren en hun context kunnen zijn. Soms loopt het even moeilijk op school door ruzies, angsten, woedebuien, ... en merken we dat het kind niet goed in zijn vel zit. Soms loopt het goed op school, maar botsen ouders thuis op een aantal moeilijkheden of is het een wisselwerking van beiden. Ik vind het dan ook zeer belangrijk om steeds de tijd te nemen om elkaar zo goed mogelijk te leren kennen en van daar uit samen op zoek te gaan naar wat nodig is. Soms is het niet altijd duidelijk waar de moeilijkheid ligt of wat de hulpvragen juist zijn. Bouwstenen voor therapie zijn voor mij een gezonde dosis inlevingsvermogen, openheid en transparantie met respect voor de eigenheid van het kind of de jongere.  

Andere activiteiten

Naast het werken in praktijk Koedepoes, werk ik ook als orthopedagoog in de Kinderpsychiatrie in het UZ Brussel waar kinderen en jongeren een aantal weken verblijven in functie van diagnostiek en therapie. Er is een brede waaier aan problematieken, maar voornamelijk doe ik volop ervaring op met autisme, ADHD, ontwikkelingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, hechtingsproblematieken, trauma, gedrags- en emotionele problemen en regulatieproblemen. Door dag in dag uit aan de slag te gaan met deze kinderen voel ik dat ik alles uit de kan haal om uit te klaren waar en waarom het moeilijk loopt, maar voornamelijk hoe ik het kind en zijn of haar context zo goed mogelijk kan ondersteunen. 

Verder ben ik vroeger steeds bij de Chiro geweest als lid, leiding en hoofdleiding. In mijn vrije tijd speel ik toneel en geniet ervan om op de planken te staan. Me af en toe mogen inleven in iemand anders is dan ook heel toepasselijk voor mijn job.